Oudervereniging KC De Eik

De oudervereniging    

Als u ouder/verzorger bent van een kind dat naar school gaat bij KindCentrum de Eik, bent u automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Het doel van de OV is om er samen met het team voor te zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft in het Kindcentrum. De OV biedt ondersteuning bij een aantal activiteiten die door diverse werkgroepen worden georganiseerd. 

 
De OV vraagt jaarlijks een kleine financiële bijdrage voor uw lidmaatschap en gedurende de schooltijd van uw kind beheert de OV deze. De bijdrage is vrijwillig en is met instemming van de MR voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 12,50 per leerling. Van deze bijdrage worden voor de kinderen de kerst- en carnavalsviering gefinancierd en wordt meebetaald aan bijvoorbeeld de sinterklaasviering, de musical in groep 8 en de laatste schooldag.  

 
De OV is ook nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse schoolfoto's, schoolreisjes, de sportdag en de activiteiten rondom het afscheid van groep 8.  

 
Tot slot spaart de OV voor uw kind € 5,00 van de jaarlijkse bijdrage, zodat voor het kamp in groep 8 slechts nog een gedeelte bijbetaald hoeft te worden. 
Als u geen prijs stelt op lidmaatschap van de OV en de ouderbijdrage niet wenst te voldoen, dient u dit schriftelijk aan te geven. In dat geval zal er overleg zijn met de directeur. Voor deelname aan het schoolverlaterskamp zullen dan de volledige kosten betaald moeten worden in groep 8 (er is dan namelijk geen bedrag van € 40 gespaard gedurende de voorgaande jaren).  

 
In de loop van het schooljaar worden de ouders per brief uitgenodigd de ouderbijdrage te voldoen; dit kan via overschrijving op NL77RABO0136804365.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ov.kcdeeik@kindante.nl  

Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de website van Kindante 

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl