Oudervereniging KC De Eik

Het doel van de Oudervereniging (OV) is om er samen met het team voor te zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft in het Kindcentrum.

De OV ondersteunt bij een aantal activiteiten die door diverse werkgroepen worden georganiseerd.
Als u ouder/verzorger bent van een kind dat naar school gaat naar KC de Eik, bent u automatisch lid van de Oudervereniging.

De OV vraagt een kleine jaarlijkse financiële bijdrage voor uw lidmaatschap en gedurende de schooltijd van uw kind beheert de OV deze bijdrage. De bijdrage is vrijwillig en voor het schooljaar 2021-2022 is met instemming van de MR de bijdrage vastgesteld op € 12,50 per leerling.
Van deze bijdrage worden voor de kinderen de kerst- en carnavalsviering gefinancierd en wordt meebetaald aan bijvoorbeeld de sinterklaasviering, de musical in groep 8 en de laatste schooldag. 
De OV is ook nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse schoolfoto's, schoolreisjes, de sportdag en de laatste schooldag. Tot slot spaart de OV voor uw kind EUR 4,50 van de jaarlijkse bijdrage, zodat voor het kamp in groep 8 slechts nog een gedeelte bijbetaald hoeft te worden.
Als u geen prijs stelt op lidmaatschap van de OV en de ouderbijdrage niet wenst te voldoen, dient u dit schriftelijk aan te geven. In dat geval zal er overleg zijn met de directeur. Voor deelname aan het schoolverlaterskamp zullen dan de volledige kosten betaald moeten worden (er is dan namelijk geen bedrag van € 36 gespaard gedurende de voorgaande jaren).

In de loop van het schooljaar worden de ouders per brief uitgenodigd de ouderbijdrage te voldoen; dit kan per automatische incasso of via overschrijving op NL77RABO0136804365. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ov.kcdeeik@kindante.nl
Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de website van Kindante
 

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl