Pedagogisch klimaat

 
Wij vinden het belangrijk dat door het hele Kindcentrum heen, de afspraken op elkaar zijn afgestemd. De afspraken zijn bij alle gebruikers bekend en gelden voor alle kinderen, personeelsleden, ouders en bezoekers.


Samen hebben wij besloten dat plezier, respect en veiligheid het allerbelangrijkste zijn.
Preventief werken we in alle groepen aan een veilig pedagogisch klimaat. Wij gaan er van uit dat iedereen weet hoe wij met elkaar en onze spullen om moeten gaan. Wij leggen de nadruk op positief gedrag. Wij vragen de kinderen  om mee te denken en oplossingen aan te dragen. Immers het is veel makkelijker om je te houden aan een afspraak die je zelf mee gemaakt hebt.

 
We hanteren de volgende afspraken:

Iedereen is anders, niemand is als jij.  Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij!

 We zullen zuinig zijn op alle spullen van school en plein.

Zegt iemand stop, houd ik op!

Alle mensen groot en klein, voelen zich hier fijn.

 
Deze afspraken zijn duidelijk in het gebouw herkenbaar op de verplaatsbare bomen op de pleinen. Iedere afspraak staat in het schooljaar een periode centraal. Die afspraak is zichtbaar in iedere groep op de miniboom. Rondom de centrale afspraak zijn er activiteiten voor de leerling.
 

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl