Bieb op school

Sinds september 2013 hebben we de beschikking over een bibliotheek op school.
Deze is tot stand gekomen in samenwerking met bibliotheek De Domeinen en dankzij de subsidie van gemeente Echt-Susteren. Onze bibliotheek heet "De Boekenwurm".
Bibliotheek De Domeinen ondersteunt ons bij het aanvullen van de collectie.
Het belangrijkste doel is het leesplezier van de kinderen van het Kindcentrum te vergroten en te stimuleren.

De kinderen mogen elke week boeken uit de bibliotheek lenen.
Voor gebruik op school en na toestemming van ouders ook voor thuis.
Enthousiaste ouders helpen de kinderen bij het uitlenen van de boeken.


De leerlingen kunnen de catalogus raadplegen in Aura Junior Zoeken via Aura Junior zoeken

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl