Schooltijden

Onze school hanteert een continurooster.

De lestijden zijn als volgt:
Groepen 1 en 2
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag geen les

Groepen 3 tot en met 8 
Maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur

De groepen 1 t/m 8 hebben ochtendpauze van 10.15 uur - 10.30 uur.
De groepen 1 tot en met 8 hebben middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl